Eripedagoog Laura Gontšarenko

Liitus Pesapuu meeskonnaga alates oktoobrist.

Tegutseb lasteaias kahel päeval nädalas enamasti pealelõunasel ajal, pakkudes abi enim lisatuge vajavatele lastele individuaalsete tegevuste abil. Lapsed, kes abi vajavad selguvad koostöös rühmaõpetajatega. Eripedagoogi võite kohata ka aegajalt rühmakeskkonnas vaatlemas. Alati teavitatakse eripedagoogi vajadusest ka lapsevanemaid, mille tarbeks edastab lasteaed nõusoleku vormi.

Laura poole võib soovi korral pöörduda mure või küsimusega kirjutades laura.gontsarenko@valtukool.ee

 

Tugiisik Annemai Piip

Tegutseb peamiselt Rõõmupesa, kuid aegajalt ka Päikesepesa rühmas, pakkudes tuge igapäevaselt rühmakeskkonnas.

 

Logopeed Piret Esnar

Tegutseb mitmendat aastat Valtu lasteaias pakkudes logopeedilist abi.

Toimetab lasteaias teisipäeviti, pealelõunasel ajal.

Logopeedi juures käivad lapsed selguvad õppeaasta alguses sügisel, kui logopeed vaatab üle rühmaõpetajate soovitusel enim kõneravi vajavad lapsed ning lähtuvalt aja ressursist selguvad abivajajad. Laste logopeedi vajadusest teavitatakse samuti lapsevanemaid.

Tema poole võib soovi korral pöörduda mure või küsimusega kirjutades piret.esnar@mail.eeValtu Lasteaed Pesapuu saab rakendada kaht tugiteenust – logopeedilised ja eripedagoogilised tegevused.

Eripedagoog töötab keha-, meele- ja kognitiivse arengu erisustega, emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastega. Eripedagoogi põhitegevuseks on erivajadustega lapse toetamine soodustades igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Oluline on eripedagoogi töös esmase mahajäämuse vähendamine ja leevendamine. Eripedagoogi töö lapsega on lähtuv vastava lapse eripäradest. Vastavalt vajadusele nõustab eripedagoog rühmaõpetajaid, teisi lapsega tegelevaid isikuid ning lapsevanemaid.

Eripedagoog Laura Gontšarenko

 

Logopeedi töö eesmärgiks on kõnepuuete varajane märkamine ja tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks, sealhulgas arenguliste erivajaduste varajane märkamine, lapse kõne korrigeerimine ja arendamine, psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) ja peenmotoorika arengu toetamine ning eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks. Logopeed kaardistab laste seas logopeediliste tegevuste vajaduse ja fikseerib tulemused.

Logopeed Piret Esnar