Valtu Lasteaed Pesapuu saab rakendada kaht tugiteenust – logopeedilised ja eripedagoogilised tegevused.

Eripedagoog töötab keha-, meele- ja kognitiivse arengu erisustega, emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastega. Eripedagoogi põhitegevuseks on erivajadustega lapse toetamine soodustades igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas. Oluline on eripedagoogi töös esmase mahajäämuse vähendamine ja leevendamine. Eripedagoogi töö lapsega on lähtuv vastava lapse eripäradest. Vastavalt vajadusele nõustab eripedagoog rühmaõpetajaid, teisi lapsega tegelevaid isikuid ning lapsevanemaid.

Eripedagoog Laura Gontšarenko

 

Logopeedi töö eesmärgiks on kõnepuuete varajane märkamine ja tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks, sealhulgas arenguliste erivajaduste varajane märkamine, lapse kõne korrigeerimine ja arendamine, psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) ja peenmotoorika arengu toetamine ning eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks. Logopeed kaardistab laste seas logopeediliste tegevuste vajaduse ja fikseerib tulemused.

Logopeed Piret Esnar