Direktor
Sille Valinu
tel: +372 5551 2480
valtu.lasteaed@kehtna.ee

Direktori vastuvõtuaeg lastevanematele
esmaspäeviti kell 14.00-17.00.
teisipäeviti, kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30
Kohtumine palume eelnevalt kokku leppida

Logopeed
Piret Esnar
piret.esnar@mail.ee

Majandusjuhataja
Riina Klaassen
riina.klaassen@kehtna.ee

Tugiisik Rõõmu- ja Päikesepesa rühmas
Merike Ant

Liikumisõpetaja
Maila Sepman

Muusikaõpetaja
Karolin Saariste

Eripedagoog
Laura Gontšarenko
laura.gontšarenko@valtukool.ee

Maja perenaine / majahoidja
Eve Maido

Remondimees
Toivo Matkevicius