Direktor
Sille Valinu
tel: 486 2683
valtu.lasteaed@kehtna.ee

Logopeed
Piret Esnar
piret.esnar@mail.ee

Muusikaõpetaja
Karolin Saariste

Majandusjuhataja
Katrin Polli
valtumajandus@gmail.com

Tugiisik Rõõmu- ja Päikesepesa rühmas
Annemai Piip

Liikumisõpetaja
Maila Sepman

Eripedagoog
Laura Gontšarenko
laura.gontšarenko@valtukool.ee

Maja perenaine / majahoidja
Eve Maido

Remondimees
Udo Elvelt