SÕIMERÜHM

PESAMUNAD (1,5 – 3 a lapsed)
Õpetajad: Maila Sepman
                   Õnnela Sepman

Õpetaja abi: Eve Kaunis

Avatud 07.30 – 17.30

Telefon: +372 5364 5276

AIARÜHM

RÕÕMUPESA (3 – 5 a lapsed)
Õpetajad: Annika Nõlvak
                   Alesja Soovik
               
Õpetaja abi: Triin Suurmägi

Avatud 07.30 -18.00

Telefon: +372 5357 3558

AIARÜHM

PÄIKESEPESA (5 – 7 a lapsed)
Õpetajad: Kati Elvelt
Assistent: Liis Nau

Õpetaja abi: Õive Kohava

Avatud 07.30- 18.00

Telefon: +372 5307 8141