Lapse lasteaeda harjutamise kord

TUTVU EELNEVALT ISE LASTEASUTUSEGA


 • informatsiooni saamiseks pöördu lasteaia direktori ja õpetajate poole;
 • tutvu juba aegsasti rühma päevakava ja tegevustega;
 • lepi kokku võimalus külastada lasteaeda ja rühma koos lapsega.

TUTVUSTA LAST JUBA KODUS UUE OLUKORRAGA


 • räägi talle lasteaiast, uutest mängukaaslastest, toredatest mängudest ja tegevustest lasteaias;
 • jaluta lapsega lasteaia läheduses;
 • lepi kokku võimaluses mõnikord mängida koos lapsega lasteaia mänguväljakul ja liivakastis;
 • võimalda lapsel mängida ja suhelda palju oma eakaaslastega;
 • võta laps julgelt kaasa rahvarohketesse kohtadesse.

HARJUTA LAST KODUS JUBA AEGSASTI UUE REŽIIMIGA

 • jälgi, et lapse elukorraldus kodus oleks regulaarne ja kindla rütmiga;
 • hoolitse selle eest, et lapse lõunauinak kodus toimuks iga päev enam vähem samal ajal 12.30- 15.00;
 • hoolitse selle eest, et juba lasteaeda tulles magaks 1,5 aastane ja vanem laps päeval vaid ühe korra.

TOETA LAPSE VÕIMET ISESEISVALT TEGUTSEDA

 • lase lapsel teha kõike, milleks ta iseseisvalt suuteline on;
 • lase lapsel kogeda, et ta saab mitmete asjadega ise hästi hakkama;
 • märka ja kiida lapse edusamme;
 • ära tee kunagi lapse eest ära seda, millega ta ise hakkama saab.

ÕPETA JUBA KODUS LAST


 • iseseisvalt lusikaga sööma;
 • iseseisvalt riietuma;
 • iseseisvalt käsi ning nägu pesema ja kuivatama;
 • potil käima;
 • enda järelt mänguasju koristama ja õigele kohale asetama.

VÕÕRUTA LAPS JUBA AEGSASTI


 • lutipudelist joomisest magama minnes;
 • harjumusest uinuda süles või kiigutades;
 • rinnapiimaga toitmisest;
 • harjumusest mängida söögi ajal või võtta mänguasju söögilauda kaasa;
 • harjumusest lahkuda söögi ajal lauast ja siis uuesti tagasi tulla;
 • harjumusest toiduga mängida.

VARU AEGA JA KANNATLIKKUST!

 • planeeri lasteaiaga harjutamise aeg nii, et ei peaks ise tööle kiirustama;
 • arvesta sellega, et laps vajab sind algul rühmas enda kõrval;
 • lapse esimesed päevad rühmas olgu lühikesed, vähehaaval pikeneb lapse päev ja vanemate eemaloleku aeg;
 • alusta lapse harjutamisega söögivaheaegadel mõne tunni kaupa;
 • jäta laps lasteaias sööma ja magama alles siis, kui rühma personal leiab, et ta on täielikult kohanenud päeva esimese poolega;
 • kõikides sinu last puudutavates küsimustes pöördu alati esmalt rühma personali poole, sest teie lapse sujuva harjumise ja võimalike tagasilöökide vältimiseks võtame rühma ja lasteaiaeluga harjuma 2 uut last korraga seetõttu on oluline kõigepealt rühma personaliga (juhtkonnaga) kokku leppida milline aeg oleks Teile ja Teie lapsele kõige sobilikum ja mugavam;
 • tasub arvestada, et kui lapse lasteaiaga harjutamise perioodil tekib pikemaid pause, siis uuesti lasteaeda tulles algab ka lapse jaoks kõik otsast peale;
 • teavita kõikidest sinu last puudutavatest soovidest ja vajadustest rühma personali, see aitab ära hoida võimalikke teineteisest möödarääkimisi ning arusaamatusi.