Põhiväärtused

LOODUSLÄHEDUS – tunneme ja väärtustame loodust ning hoolime oma koduümbrusest, -kohast;

SÕBRALIKKUS, SOOJUS – hoolime ja märkame üksteist, tähtsustame üle kõige last;

MÄNGULISUS – oleme oma tegemistes loovad ja mängulised uute ideede leidmisel;

TURVALISUS- tunneme end vajaliku ja kaitstuna, keskkond on sõbralik;

KOOSTÖÖ - oleme usaldusväärsed ja suhtlemisel avatud ja viisakad;