Laste vastuvõtt lasteaeda

Lähtuvalt Valtu Lasteaed Pesapuu põhimäärusest on meie lasteaial määratletud teeninduspiirkond, mille alusel saavad teeninduspiirkonna lapsed lasteaeda esmajärjekorras.

Lasteaia teeninduspiirkond on Kaerepere alevik, Hertu küla, Kaerepere küla, Linnaaluste küla, Kumma küla, Põrsaku küla, Saksa küla, Saunaküla küla ja Valtu-Nurme küla.

Lapsi võetakse lasteaeda vastu ja arvatakse lasteaiast välja vallavalitsuse kui täitevorgani kehtestatud korras. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras rahvastikuregistri andmetel Kehtna vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate teiste valdade lapsi.

Lasteaia rühmad moodustatakse avalduste saabumise järjekorras.

Lasteaiakohtade suure nõudluse tõttu soovitame Valtu lasteaia teeninduspiirkonnas olevate laste vanematel teha lasteaiakoha taotlemiseks avaldus esimesel võimalusel (peale lapse sündi).

Avaldus

Lasteaiakoha soovimiseks palume saata avaldus, mille blankett on leitav kodulehel Dokumendid->Blanketid-> Lasteaeda vastuvõtu avaldus

Iga õppeaasta rühmad komplekteeritakse juunikuus. Enne seda tehakse järjekorras olevate lastevanemate avalduste põhjal kohapakkumised lastevanemate poolt avalduses välja toodud kontakt-aadressile.

Kui lapsevanem võtab lasteaiakoha lapsele vastu, lisatakse laps uueks õppeaastaks (sügiseks) lasteaia rühmanimekirja. Kui lapsevanem kohta ei soovi, võetakse järjekorra alusel järgmine, kellega lasteaia juht ühendust võtab ja kellele kohapakkumine tehakse.

Lisainfo valtu.lasteaed@kehtna.ee või +372 486 2683