Direktor

Urve Läll
tel: 486 2683
valtu.lasteaed@kehtna.ee

Muusikaõpetaja

Karolin Kõrre

Remondimees

Udo Elvelt

Õppealajuhataja

Siiri Leinberg

Liikumisõpetaja

Maila Sepman

Majandusjuhataja

Katrin Polli
valtumajandus@gmail.com

Maja perenaine / majahoidja

Eve Maido