Direktor

Sille Valinu
tel: 486 2683
valtu.lasteaed@kehtna.ee

Muusikaõpetaja

Karolin Kõrre

Remondimees

Udo Elvelt

Majandusjuhataja

Katrin Polli
valtumajandus@gmail.com

Liikumisõpetaja

Maila Sepman

Maja perenaine / majahoidja

Eve Maido