JUHTKOND

Direktor: Urve Läll
Tel: 486 2683
E-post: valtu.lasteaed@kehtna.ee

Õppealajuhataja: Siiri Leinberg

Majandusjuhataja: Katrin Polli        
E-post: valtumajandus@gmail.com

 

ABIPERSONAL

Maja perenaine: Eve Maido

Remondimees: Udo Elvelt

Muusikaõpetaja: Karolin Kõrre

Liikumisõpetaja: Maila Sepman

 

Sõimerühm:

PESAMUNAD (1,5 – 3 a lapsed)

Õpetajad:  Maila Sepman, Õnnela Sepman

Õpetaja abi: Eve Kaunis

 

Aiarühmad:

RÕÕMUPESA (3 – 5 a lapsed)

Õpetajad:  Annika Nõlvak, Kati Elvelt, Katre Põldmaa

Õpetaja abi: Liis Nau

PÄIKESEPESA (5 – 7 a lapsed)

Õpetajad: Kati Elvelt

Õpetaja abi: Õive Kohava

Aadress
Männiku 10, Kaerepere alevik,
Kehtna vald, Raplamaa 79520

Telefonid
48 62 683

E-post
valtu.lasteaed@kehtna.ee